Număr de Telefon:

Adresa de E-mail:

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Takmate Solutions, cu site-ul constanta.life (deținut de SC. TAKMATE SOLUTIONS SRL) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe constanta.life, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, efectuarea comenzilor online, emiterea facturilor, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media și administrative.

Pentru crearea unui cont pe constanta.life sunteți obligat(ă) să furnizați informațiile pe care vi le solicităm. Refuzul dvs. determină imposibilitatea creării unui cont, și astfel nu veți putea să accesați anumite secțiuni de pe acest site.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator (Takmate Solutions) și sunt comunicate de către dvs. numai acestuia.

Dacă doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Takmate Solutions vă rugăm să specificați acest lucru din setările contului dvs.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la biroul nostru în Str. Constantei, Bl H7, Ap1, Navodari, Constanța, România. Vă recomandăm totodată să citiți pagina de Termeni și Condiții pentru a fi informat cu privire la orice altă nelămurire ați putea să aveți. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Takmate Solutions, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Takmate Solutions, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Takmate Solutions, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media și administrative. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Takmate Solutions atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țara sau străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.